PROGRAMACIÓ

 

DIJOUS 18 ABRIL 2019
09:00 L’Informatiu de Teve4
09:30 L’Oratge amb Jordi Payá
09:45 Puerta Grande
11:10 Cental de Neu
11:40 Actualitat Municipal
12:00 Castalia Directe
14:00 L’Informatiu de Teve4
14:30 L’Oratge amb Jordi Payá
14:45 Festa Major: Processó Infantil i Juvenil
16:05 Documentals d’Alejandro Linde
17:25 Actualitat Municipal
17:45 Festa Major: Presentació Poemari “Es Tiempo”
18:25 Festa Major: Processó Diumenge de Rams
18:45 Festa Major: Pregó Setmana Santa a Vila-real
20:00 Cental de Neu
20:30 L’Informatiu de Teve4
21:00 L’Oratge amb Jordi Payá
21:15 Castellón Base
22:30 Festa Major: Processó Dimecres Sant
01:00 L’Informatiu de Teve4
01:30 L’Oratge amb Jordi Payá
01:45 Festa Major

 

 

DIVENDRES 19 ABRIL 2019
09:00 L’Informatiu Cap de Setamana de Teve4
09:30 L’Oratge amb Jordi Payá
09:45 Cita con la Música
10:50 Festa Major: Presentació Poemari “Es Tiempo”
11:30 Festa Major: Diumenge de Rams d’Onda
11:50 Actualitat Municipal
12:15 Processó Infantil i Juvenil
13:30 L’Informatiu Cap de Setmana de Teve4
14:00 L’Oratge amb Jordi Payá
14:15 Castellón Base TV
15:30 Central de Neu
16:30 Processó Dimecres Sant
19:45 Actualitat Municipal de Nules
20:00 EN DIRECTE: Processó del Sant Soterrament
00:30 L’Informatiu Cap de Setmana de Teve4
00:45 Toni Rovira i Tú
03:00 Oficis Antics

 

 

DISSABTE 20 ABRIL 2019
09:00 L’Informatiu de Teve4
09:30 L’Oratge amb Jordi Payá
09:40 Castellon Base
10:55 Fútbol Provincial
12:00 Festa Major: Pregó Setmana Santa
13:30 L’Informatiu de Teve4
14:00 Actualitat Municipal de Nules
14:20 Processons Setmana Santa a Vila-real
18:55 Oh la là!
20:30 L’Informatiu cap de setmana
21:15 Processó del Sant Soterrament
01:00 L’Informatiu cap de setmana
01:30 Toni Rovira i Tú
03:00 Oficis

 

 

DIUMENGE 21 ABRIL 2019
09:00 L’Informatiu del cap de setmana
09:40 Actualitat Municipal
10:00 Castalia Directe
12:10 Processó Infantil i Juvenil
13:30 L’Informatiu del cap de setmana
14:00 Actualitat Municipal de Nules
14:15 Festa Major: Precentació Poemari “Es Tiempo”
15:00 Processó del Sant Soterrament
19:30 4 Quarts
20:30 L’Informatiu del cap de setmana
21:00 Processons Setmana Santa a Vila-real
00:00 L’Informatiu del cap de setmana
00:30 Festa Major
03:00 Oficis

 

 

DILLUNS 22 ABRIL 2019
09:00 Cita con la Música
09:50 Processó Infantil i Juvenil
11:10 Oh la là!
12:45 Festa Major: Presentació Poemari “El Tiempo”
13:25 Processó Dimecres Sant
16:45 Quadern en Blanc
19:00 Processó del Sant Soterrament
23:00 Toni Rovira i Tú
03:00 Oficis